О Системе Total Control

На сайтe total-control.pro используются cookie-файлы и другие технологии хранения даных. Если, прочитав это сообщение, вы остаетесь на сайте total-control.pro, это означает, что вы согласны с использованием технологий временного хранения данных.

Понятно

Total control là gì?

Tất cả những người đã từng tham gia các cuộc thi khác nhau đều gặp phải những vấn đề như tính khách quan trong đánh giá tác phẩm và đôi khi các phiếu bầu được thực hiện trên giấy nên thường sẽ bị hỏng, mất hoặc thậm chí là cố tình làm hỏng. Điều này không chỉ tạo ra vấn đề trong việc kiểm phiếu, mà còn không cho phép những người tham gia cuộc thi, những người thường phải trả phí cho cuộc thi, hiểu rõ những điểm yếu trong các tác phẩm của họ.

Tôi, Dmitry Tatuazhev, cùng với nhóm của mình, đã phát triển một phương thức bỏ phiếu mới, để loại trừ sự không công bằng trong tất cả các cuộc thi ngành công nghiệp làm đẹp.

Total Control là một hệ thống bỏ phiếu khách quan, minh bạch trong các cuộc thi của ngành làm đẹp, được tạo ra với mục đích đánh giá độc lập, không thiên vị về các tác phẩm.

Tất cả các điểm số được công bố ngay lập tức trong quá trình bỏ phiếu của các ban giám khảo và được công khai trên trang web Total Control. Điểm số sẽ được phát trong hội trường (trên màn hình hoặc máy chiếu) nơi diễn ra cuộc thi, giải đấu.


Các nguyên tắc

Bỏ phiếu và đánh giá

Người tham gia:


Ban giám khảo:
Hệ thống:
Kết quả gây tranh cãi: